De Haas Advocaten

  “Hard als het moet, vriendelijk als het kan”

   

  De Haas Advocaten is een niche advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht, strafrecht en tuchtrecht. Bij De Haas Advocaten werken advocaten die jarenlang bij gerenommeerde kantoren werkzaam zijn geweest in deze specifieke rechtsgebieden. In dat kader hebben de advocaten al uitstekend met elkaar samengewerkt, ieder vanuit zijn/haar eigen discipline en dat doen zij nu onder één naam. Door de goede samenwerking kan ten aanzien van het gehele spectrum van toezicht, opsporing en handhaving bijstand worden verleend. Zijn er daarnaast vanuit andere rechtsgebieden nog deskundigen nodig dan schakelt De Haas Advocaten die in. De Haas Advocaten staat dienstverleners, ondernemingen  (MKB en beursgenoteerd), overheden en particulieren bij, die worden geconfronteerd met vraagstukken o.a. op het terrein van toezicht, fiscaal recht, financieel-, fraude, milieustrafrecht, arbeidsongevallen en tuchtrecht.

  Hoewel het streven is procedures te voorkomen, kan onderzoek, opsporing en handhaving niet in alle gevallen worden afgewend. In dat geval zijn de specialisten van De Haas Advocaten bij uitstek geschikt om rechtsbijstand te verlenen. Zij verlenen rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens onderzoeken en procedures door het OM, de Belastingdienst, de FIOD, financiële toezichthouders (zoals de AFM, het BFT en DNB) en andere toezichthoudende en opsporende instanties (zoals de Inspectie SZW, ILT, politie en tuchtcolleges). Kortom, De Haas Advocaten biedt een tegenwicht tegen de handhavende overheid.

  De Haas Advocaten kent de business en de prioriteiten van haar cliënten. De advocaten combineren vakkennis met praktijkervaring tot doeltreffende oplossingen. Uitgangspunt hierbij is heldere advisering over de juridische positie van onze cliënten en over de praktische oplossingen en de (proces)strategie. De Haas Advocaten is discreet en treedt alleen in de publiciteit als dat in het belang van de cliënt is en slechts na toestemming van de cliënt. Bovendien maakt De Haas Advocaten gespecialiseerde bijstand betaalbaar en maakt daarover – vooraf – duidelijke afspraken.

  Contact Opnemen

  De Haas Advocaten

  De Haas Advocaten is de handelsnaam van Libertas Regulatory & Compliance Lawyers B.V. Op de tussen de betreffende opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor de inhoud van de Algemene Voorwaarden zie de link onderaan.